Đóng

10 Tháng Một, 2020

Công ty Coopimex được Cục Quản Lý Lao Động Ngoài Nước cấp phép triển khai chương trình phái cử lao động kỹ năng đặc định Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản.

Page0001BẢN DỊCH TIẾNG NHẬT0001 (8)

 

Tin tức Related