Đóng

19 Tháng Chín, 2019

Công ty tổ chức lễ tuyên thệ trước khi xuất cảnh cho đoàn Thực tập sinh sang Nhật làm việc


abdaca6129e3cebd97f2

e1f76f408cc26b9c32d3

f14c37fed47c33226a6d

6cc22264c1e626b87ff7

 

83300090e312044c5d03

c761c2f42176c6289f67

95272faecc2c2b72723d

 

 

Hoạt động công ty Related