Thông báo tuyển dụng Hàn 12/2023 ( Toyama – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/01/2025

Thông báo tuyển dụng Chống thấm tháng 10/2023 ( Aichiken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/11/2023

Thông báo tuyển dụng Gia công sắt thép tháng 10/2023 ( Aichiken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/11/2023

Thông báo tuyển dụng Chế tạo tấm kim loại tháng 9/2023 ( Gifu, Aichi – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/10/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 07/2023 ( Hiroshimaken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/09/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 07/2023 ( Aichiken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/09/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 06/2023 ( Aichiken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/06/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 06/2023 ( Hiroshimaken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/06/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 05/2023 ( Hiroshimaken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/05/2023
Translate »