Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh kỹ năng đặc định (TP Kato-Hyogo-Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/04/2025

Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh kỹ năng đặc định (Nishinomiya-Hyogo-Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/04/2025

Thông báo tuyển dụng Chế biến thực phẩm trong viện dưỡng lão 2/2024 ( Kochi – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/03/2024

Thông báo tuyển dụng Chế biến thực phẩm cho viện dưỡng lão tháng 11/2023 ( Kochi – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/12/2023

Thông báo tuyển dụng đơn hàng thực phẩm tháng 03/2023 ( Hiroshimaken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/04/2023
Translate »