Trải nghiệm sinh viên

Rèn luyện bơi lội

Ngày 06 Tháng 05, 2021

Hiện nay, tỉ lệ người biết bơi ở Việt Nam ước tính chỉ khoảng 30%. Trong khi đó, đất nước Nhật Bản và Hàn Quốc vốn đường bờ biển trải dài . Đồng nghĩa với việc luôn trong tình trạng có nguy cơ cao khi tiếp xúc với nước.

  • Công ty Coopimex hỗ trợ huấn luyện những kỹ năng về bơi lội đến càng nhiều người càng tốt, nhằm trang bị cho mọi người sự phòng hộ cơ bản khi gặp phải nguy hiểm với nước.

Mời các bạn cùng xem qua một số hình ảnh của chương trình bên dưới nhé:

Translate »