Công ty Trường Sơn – COOPIMEX vận dụng Bộ quy tắc ứng xử COC-VN trong hoạt động đưa NLĐ đi làm việc tại nước ngoài

Việc quản lý và bảo vệ người lao động ở nước ngoài, tuy rất tốn kém, nhưng Công ty vẫn bố trí người đại diện đ … Read moreCông ty Trường Sơn – COOPIMEX vận dụng Bộ quy tắc ứng xử COC-VN trong hoạt động đưa NLĐ đi làm việc tại nước ngoài

Translate »