Sự kiện đặc biệt

Coopimex tham gia Ngày hội việc làm tỉnh Tiền Giang

Ngày 26 Tháng 12, 2022

Ngày 23 tháng 12 năm 2022, Sở Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội Tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Ngày hội việc làm tại trường Đào tạo nghề thị xã Cai Lậy.

Công ty Coopimex đã có cơ hội cùng đồng hành để tư vấn cho các bạn học viên trẻ giúp các bạn có định hướng vững chắc hơn trong tương lai !

 

Translate »