Lĩnh vực hoạt động

Mục tiêu của khóa học tại Coopimex là cung cấp cho học viên nền tảng giáo dục toàn diện để có thể đảm nhận các vị trí­ quan trọng trong ngành kinh doanh khách sạn.

Đào tạo xuất khẩu lao động

Đào tạo xuất khẩu lao động

Kinh doanh bất động sản

Tư vấn du học

Dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế và nội địa

Cung ứng nhân lực khai thác đánh bắt thuỷ hải sản

Sản xuất và xuất khẩu đá vôi trắng

Tư vấn đầu tư

Translate »