Sự kiện đặc biệt

Lễ tôn vinh Sao vàng Doanh nhân Đất Việt 2018

Ngày 19 Tháng 11, 2022

Ngày 30 tháng 9 năm 2018 Lãnh đạo Công ty Coopimex – Bà Nguyễn Thị Hoa đã vinh dự nhận danh hiệu Sao vàng Doanh nhân  Đất Việt năm 2018

Translate »