Uncategorized @vi

Phỏng vấn đơn hàng Vệ sinh viện dưỡng lão

Ngày 27 Tháng 11, 2023

Sau một thời dài học tập và rèn luyện tiếng Nhật, tác phong tại công ty Coopimex . Hôm nay Công ty Coopimex cùng với phía nghiệp đoàn Nhật Bản đã tổ chức buổi phỏng vấn đơn hàng Vệ sinh viện dưỡng lão cho các bạn . Sau đây là một số hình ảnh buổi phỏng vấn ngày hôm nay.

 

Công ty Coopimex xin chúc các bạn có một buổi phỏng vấn thành công và vui vẻ !

Translate »