Thông báo tuyển dụng Chế biến thủy sản ( Hokkaido – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/04/2025

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư đi làm việc tại Nhật Bản

Ngày hết hạn: 30/04/2025

Thông báo tuyển dụng Chế biến thủy sản ( Hokkaido – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/04/2025

Thông báo tuyển dụng Xây dựng tổng hợp ( Gunma – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/04/2025

Tuyển sinh du học nghề tại Đức ( Lái xe chuyên nghiệp )

Ngày hết hạn: 17/07/2025

Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh kỹ năng đặc định (TP Kato-Hyogo-Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/04/2025

Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh kỹ năng đặc định (Nishinomiya-Hyogo-Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/04/2025

Thông báo tuyển dụng Hộ lý 2024 ( Saitama – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/04/2025

Thông báo tuyển dụng Dọn dẹp vệ sinh trong viện dưỡng lão 2/2024 ( Kochi – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/04/2024
Translate »