Thông báo tuyển dụng Chế tạo tấm kim loại tháng 9/2023 ( Gifu, Aichi – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/10/2023

Thông báo tuyển dụng Chế biến thủy sản tháng 08/2023 ( Tokyo – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/09/2023

Thông báo tuyển dụng Gia công cơ khí tháng 08/2023 ( Gifu – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/09/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 07/2023 ( Hiroshimaken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/09/2023

Thông báo tuyển dụng tháng 07/2023 ( Aichiken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/09/2023

Thông báo tuyển dụng đơn hàng đóng sách tháng 07/2023 ( Gifuken – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/08/2023

Thông báo tuyển dụng điều dưỡng tháng 07/2023 ( Tokyo – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 30/09/2023

Thông báo tuyển dụng Vệ sinh máy bay tháng 07/2023 ( Fukuoka – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/08/2023

Thông báo tuyển dụng Vận chuyển hàng không tháng 07/2023 ( Fukuoka – Nhật Bản )

Ngày hết hạn: 31/08/2023
Translate »