Tin tức

Công ty Coopimex phối hợp trung tâm giáo dục để tư vấn học nghề và hỗ trợ việc làm

Ngày 23 Tháng 04, 2024

Hội khuyến học phối hợp trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và công ty CP DV TM & XKLĐ Trường Sơn tuyên truyền xây dựng xã hội học tập, tư vấn học nghề, hỗ trợ việc làm và xuất khẩu lao động.

Translate »